All Posts in "خبر تازه ترکیه" Tag

Tag archive page

حضور نیم میلیون ایرانی در وان ترکیه!

سلام! وان در ترکیه ، بزرگترین مرز با ایران را به خود اختصاص داده است.وان، به ویژه در فصل تابستان، هزاران گردشگر ایرانی را در شهرش میزبانی می‌کند که پر شدن ظرفیت هتل ها در شهر توسط توریست های ایرانی وتعامل‌های آنها با مغازه‌داران باعث خرسندی آنان می‌شود. امسال هم فقط طی هفت ماهه اول…

1 2 3 4