توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

شماره های راهنمای خطوط تلفن ترکیه | توران ازمیر | شماره های راهنمای تلفن ترکیه

شماره های راهنمای خطوط  تلفن ترکیه

راهنمای خطوط  تلفن ترکیه

راهنمای خطوط تلفن ترکیه

راهنمای خطوط تلفن ترکیه

⬅️ کد استعلام باقیمانده شارژ معمولی کلیه خطوط ترکیه #123*

 

⬅️ کد استعلام باقیمانده کلیه بسته های ترکسل #159*

 

⬅️ کد فعال سازی رومینگ ترکسل #111*

 

⬅️ شماره تماس با صدای مشتری ترکسل 532

 

⬅️ کد رویت شماره خط خود، همه خطوط  #101*

 

⬅️ نحوه استعلام باقیمانده بسته های ودافون ارسال کلمه OZET به 7000

 

⬅️ کد استعلام باقیمانده کلیه بسته های ترک تلکام  #123*