قوانین حقوقی املاک

در هر کشوری قوانین بسیاری در جهت حفظ منافع طرفین معامله وجود دارد, آگاهی از این قوانین و اجرای آنها در زمان عقد قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ضمانت انجام یک قرارداد سوداور خواهد بود.

مجموعه توران ازمیر بر خود دانسته تا با انتشار بخشی از این قوانین شما هموطنان گرامی را در مسیر مهاجرت و دسترسی به زندگی آرام در حد توان حمایت نماید.

کارشناسان خبره ما آماده پاسخگویی و مشاوره به سوالات و مشکلات احتمالی شما عزیزان هستند.

سیستم قضایی ترکیه متشکل از: دادگاه های عمومی، دادگاه های جزایی سنگین، دادگاه های نظامی، دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی کشور و سه دادگاه عالی دیگر شامل: دادگاه استیناف در رسیدگی به پرونده های کیفری، شورای رسیدگی به پرونده های اداری یا پرونده های مربوط به نهادهای دولتی و امورخارجه و در آخر دادگاه های حسابرسی موسسات دولتی، می باشد.

اغلب پرونده ها در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرند که شامل: دادگاه های مدنی، اداری و کیفری، می شوند. در سال 2004، مجلس ترکیه قانونی مبنی بر تشکیل دادگاه های استیناف منطقه ای جهت تسهیل در رسیدگی به این قبیل پرونده ها در دادگاه عالی، تصویب كرد كه به موجب آن، قوه قضاییه ترکیه توانست كارآمدتر عمل كند.

فهرست