توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

برگشت پول پیش,فسخ قرارداد و قوانین اجاره | توران ازمیر | قوانین اجاره و برگشت پول پیش | قوانین فسخ قرارداد در ترکیه

برگشت پول پیش,فسخ قرارداد و قوانین اجاره

نحوه برگشت پول پیش و فسخ قرارداد و قوانین اجاره

در ترکیه اگر زیر 1 سال بخواهید اپارتمانی که اجاره کردید تخلیه کنید پول پیش به شما برگردانده نمیشود . هیچ عذر و بهانه ای را قبول نخواهند کرد برای زیر 1 سال تخلیه, پس با چشم باز انتخاب کنید . و برای تخلیه بعد از 1 سال هم باید 2 ماه قبل یعنی ماه 10  اعلام کنید که میخواهید تخلیه کنید.

البته این قانون کلی است و به شخصیت صاحب ملک بستگی دارد. ممکن است در صورتی که 2 ماه زودتر اعلام کنید و جایگزین برای ملک وجود داشته باشد می توانید مبلغ دپوزیت را بازپس بگیرید. از اجاره اپارتمان به صورت روزانه به دیگری و یا واگذاری ملک خودداری کنید طبق قوانین ترکیه مجازات بسیار بالای را خواهد داشت.

قولنامه های ترکیه مهر و … زده نمیشود. پس از عقد قرارداد و امضا مستاجر و مالک در صورتی که می خواهید برای دریافت اقامت استفاده کنید با داشتن کپی کارت شناسایی مالک در دفتر خانه یا نوتر با پرداخت هزینه حدود 100 لیر تایید شده و مهر زده میشود.