توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

سریعتر جهت اخذ اقامت ترکیه اقدام کنید! | توران ازمیر | چرا اخذ اقامت ترکیه را سرعت بخشید؟ افزایش سرعت برای اقامت ترکیه

سریعتر جهت اخذ اقامت ترکیه اقدام کنید!

چرا باید سریعتر جهت اخذ اقامت ترکیه را اقدام کرد؟

با نگاهی به روند ارائه اقامت ترکیه به خارجیان طی سالهای گذشته به این نکته می رسیم که این پروسه سال به سال دارای چالشهای سخت تری بوده است. به عنوان مثال تا اوایل سال ۲۰۱۸ هر شخصی با اجاره واحد براحتی میتوانست اقامت ترکیه را بدست اورد , ولی از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ این روند بسیار سخت شده است.

هزینه های دریافت اقامت ترکیه در پروسه جدید هزینه برتر شده است با توجه به سخت گیری های شدید و گاهی در خواست ارائه مدارکی مانند گواهی سلامت از بیمارستانهای دولتی یا سو پیشینه از ایران و موارد دیگر هزینه های جانبی مانند رفت امد به ایران باعث افزایش بهای تمام شده اقامت ترکیه شده است.

اقامت ترکیه

بخشی از خدماتی که در حال حاضر با کارت اقامت ترکیه ارائه می شود:

  •  ارائه خدمات ادارای بانکی :مواردی مانند پسورد الکترونیک یا دولت الکترونیک
  • استفاده از دوره های اموزشی رایگان زبان که توسط شهرداری برگزار میشود
  • استفاده از طرحهایی مانند پزشک خانواده
  • ثبت نام در مدارس دولتی ترکیه با استفاده از کارت اقامت ترکیه براحتی انجام می پذیرد
  • با داشتن اقامت ترکیه امکان افتتاح حساب بانکی و با سپرده گذاری امکان دریافت کردیت کارت را میتوانید پیدا کنید

در حال حاضر امکانات ذکر شده عملیاتی است, ولی مشخص نیست سالهای بعد شخص خارجی بتواند از این خدمات با کارت اقامت استفاده ترکیه کند.هیچ حداقلی برای دریافت اقامت ترکیه از طریق خرید ملک وجود ندارد و این میتوانید در سالهای اینده دستخوش تغییرات شود که حداقل عددی یا متراژی یا منطقه ای برای خرید ملک در ترکیه از سوی دولت ارائه شود.

شاید مهمترین مزیت گرفتن اقامت ترکیه این است که کارت اقامت ترکیه تسهیل گر یا حتی پیش نیاز بزرگی برای موارد مهمی مانند پیدا کردن کار در ترکیه ,ادامه تحصیل در ترکیه , گرفتن مجوز کار در ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه می باشد.