اخبار

شرایط ازدواج اتباع خارجی در ترکیه

شرایط و نحوه ازدواج اتباع ایرانی در ترکیه چگونه است؟

شرایط ازدواج اتباع خارجی در ترکیه

 

اتباع خارجی در ترکیه می توانند عقد ازدواج خود را جاری کنند.

مراحل ازدواج اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد.

برای نمونه اتباع ایرانی می بایستی از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائید وزارت امور خارجه ترکیه در آنکار برسانند.

حداکثر زمان برای اتمام مراحل ازدواج در ترکیه 2 روز می باشد.

در زیر مراحل کامل عقد ازدواج آمده است:

 

1- مراجعه به کنسولگری کشور متبوع خارجیها.

اگر یکی یا هردوی طرفین ازدواج ایرانی باشند, هردو شخهص می بایستی به کنسولگری مراجعه کرده و پس از واریز مبلغ در بانک ایش بانک برگه تجرد دریافت داشته و جهت تائید به وزارت امور خارجه برده می شود.

لازم به توضیح است که دختران ایرانی بر اساس قوانین ایران می بایستی اجازه پدر داشته باشند و یا گواهی فوت وی را به کنسولگری ارائه دهند.

برای دریافت برگ تجرد اصل شناسنامه به اضافه پاسپورت و 3 قطعه عکس خواسته می شود.

 

2 – تائیدیه از وزارت امور خارجه ترکیه, برگ تجرد صادر شده از سوی کنسولگری به وزارت خارجه ترکیه ارائه شده و در تائیدیه وزارت خارجه باید اخذ شود.

 

3- آزمایش خون.

برای آزمایش خون متقاضیان ازدواج می بایستی به بیمارستانهای دولتی و یا موسسات غیر انتفاعی و خیریه مراجعه کرده و در مورد بیماریهای ارثی و خونی آزمایشاتی انجام پذیرد.

آزمایش خون در بیمارستهای دولتی مجانی می باشد ولی برای خارجیان در زمینه تست ازدواج ارائه خدمت نمی کنند  که می توان به موسسات خیریه نظیر مبارزه با تالاسمی مراجعه کرده و نتیجه آزمایشات که معمولا روز بعد مشخص می شود را به مراکز ویژه برای تائید آنها داد. در این مرحله زوجین باید حضور داشته باشند.

 

4- امضا فرمهای ویژه در دفاتر ثبت اسناد رسمی .

فرمهای ویژه از شهرداریها گرفته شده و فرم ویژه ازدواج در دفاتر ثبت اسناد باید به تائید برسد که در این مرحله ترجمه پاسپورت خواسته می شود. می توانید پاسپورتتان را به هر یک از دفاتر ترجمه برده و آنرا در نوتر یا دفاتر ثبت اسناد تائید کنید

 

5- تعیین وقت عقد رسمی.

پس از انجام این امور 20 لیر برای کمک به درختکاری پرداخت می کنید و بسته به نوع سالن نکاح مبلغی از 40 لیر تا 500 لیر پرداخت می کنید.

در صورتیکه خواهان حضور عاقد در محلی غیر از شهرداری باشید باید هزینه های ایاب و ذهاب او نیز پرداخت شود.

 

6- ثبت رسمی در ایران.

پس از پایان عقد رسمی در ترکیه شما در این کشور رسما زن و شوهر محسوب می شوید. برای ثبت رسمی در ایران می بایستی برگه عقد در ترکیه را به کنسولگری ایران برده و به همراه عقد دینی که معمولا در رایزنی فرهنگی ایران صورت می پذیرد مدارک ازدواج خود را به ثبت برسانید.