توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

گرفتن اقامت دائم در ترکیه | توران ازمیر | اقامت دائم در ترکیه ازمیر | اقامت دائم در ترکیه

گرفتن اقامت دائم در ترکیه

گرفتن اقامت دائم در ترکیه

گرفتن اقامت دائم در ترکیه

 

برای گرفتن اقامت دائم شما باید یکی از 3 روش زیر و عمل کتید:

  1. ازدواج با یه ترک و 3 سال زندگی مشترک
  2. سرمایه گذاری کاری بالای 500 هزار دلار
  3. سرمایه گذاری غیر قابل انتقال (مثل خرید خانه) بیشتر از 250 هزار دلار
  4. گرفتن اجازه کار یا چالیشما ایزین و تمدید اون به مدت 5 سال 

در غیر اینصورت نمیتونید اقامت دائم بگیرید .