توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

بازار روز سلچوک

بازار روز سلچوک SELÇUK PAZARYERLERİ

بازار روز سلچوک SELÇUK PAZARYERLERİ

شهر سلچوک از باستانی ترین مناطق شهر ازمیر است و این بازار جزو قدیمی ترین این بازار ها محسوب می شود. شهر سلچوک به دلیل جای دادن شهر باستانی افسوس و همچنین روستای شیرینجه به عنوان شهر شرای ترکیه مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

در جدول زیر روز های تشکیل بازارهفتگی سلچوک آمده است.

Cumartesi Pazarı (Genel Pazar) شنبه Atatürk Mah.1013,1014,1016,1017,1019 Sok. Tahsin Başaran Ve Şehabettin Dede Cad.
Pazartesi Pazarı دوشنبه Cumhuriyet Mah. 5021,5022,5023 ve 5024 Sok.
Kadın El Emeği Pazarı یکشنبه Atatürk Mah. Uğur Mumcu Sevgi Yolu
Belevi Mah. Pazarı یکشنبه Belevi Mah. Dr. Tahsin Kayayurt Cad.
Gökçealan Mah. Pazarı یکشنبه Gökçealan Mah. 623 Sok.
Çamlık Mah. Pazarı پنجشنبه Çamlık Mah. Çamlık Ercüment Bozdoğan Cad.
Yazgece Pazarı(Mayıs ve Eylül Ayları Arası) سه شنبه
Atatürk Mah. Tahsin Başaran Cad. Üzeri Araç Park Yeri
Çarşamba Pazarı چهار شنبه
Zafer Mah. Radovis Cad. Şehit Er Yüksel Özüklü Cad