توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

دلایل دیپورت شدن از ترکیه | توران ازمیر | دیپورت شدن از ترکیه

پیگیری جواب رد به اقامت

جواب رد اقامت

جواب رد اقامت

جواب رد اقامت

چگونه جواب رد به اقامت ترکیه را پیگیری کنیم؟

دوستان عزیزی که جواب اقامتشان به هر دلیلی رد آمده است می توانند شرح حال خود را جهت اعتراض به اطاق ریاست جمهوری اداره مهاجرت به شماره فکس زیر ارسال کرده و در مورد چرایی کسب تکلیف نمایند.

0312-525-58-31

ضمنا در صورت در اقامت جهت پیگیری علت و اعلام اعتراض تنها تا پایان زمان اقامت قبلی مهلت ماندن در ترکیه را داشته و در صورت اقامت بیشتر از زمان شامل جریمه و حتی قظعی شدن عدم تمدید یا صدور اقامت خواهید شد.