اخبار

اداره نفوس مناطق مختلف استان ازمیر

اداره نفوس مناطق مختلف استان ازمیر

اداره نفوس در کشور ترکیه مشابه ثبت احوال در کشور ایران است . این اداره زیر نظر فرمانداری‌های ترکیه فعالیت می‌کند. در هر منطقه ترکیه این اداره وجود دارد که شما میتوانید با توجه به جایی که زندگی میکنید به نزدیک ترین اداره نفوس مراجعه کنید. شما برای اموراتی چون تمدید اقامت , ثبت ازدواج , دریافت گواهینامه , افتتاح حساب بانکی , می توانید به اذاره نفوس معراجعه کنید.

تمدید اقامت

شما با ارائه اجاره خانه یا قبض گاز، برق و یا آب  می توانید برگه اقامت دریافت کنید این برگه  مبنی بر این است که شما در این محله سکونت دارید. هر ساله برای تمدید مجوز اقامت خود به  اداره نفوس مراجعه می کنید.

ثبت ازدواج

شما برای ثبت ازدواج خود در ترکیه باید به این اداره مراجعه کنید و ازدواج خود را ثبت کنید. اداره نفوس علاوه بر عقدنامه رسمی، برگه ای نیز صادر میکند که به زبان های مختلف ترجمه شده است.  ازدواج شما در تمامی کشورهایی که عضو کمیسیون بین المللی احوالات شخصیه باشند قابل مشاهده و استعلام است.

افتتاح حساب بانکی

برای افتتاح حساب بانکی کارت اقامت یا همان کیملیک  اجاره نامه خانه یا سند مالکیت خانه و همچنین به همراه داشتن اصل و کپی پاسپورت نیاز است. بعد از ثبت آدرس خانه حدود 24 ساعت بعد در سیستم بانکی و کلیه ادارات دولتی سراسر ترکیه قابل مشاهده است.

 

در هر منطقه از ازمیر که زندگی می کنید می توانید با مراجعه به سایت اداره نفوس ازمیر از آدرس و زمان کار هر منطقه اطلاع یابید. گاهی اوقات برای مراجعه به اداره نفوس ترکیه نیازمند گرفتن وقت قبلی یا واریز هزینه هستید