اخبار

ضرب المثلهای ترکی

ضرب المثلهای ترکی

ضرب المثلهای ترکی

‍ *Türkçe ata sözleri *

ضرب المثلهای ترکی استانبولی

izmir

در این قسمت ما برای شما بعضی از ضرب المثلهای ترکی را جمع آوری کرده ایم:

*1*Güzel bürünür, çirkin görünür.
زیبا خودشو مخفی میکنه و زشت خودنمایی میکنه.
(آدمی که زیباست نیازی به خودنمایی برای پسندیده شدن نداره)

*2*Güzele ne yakışmaz.
آدم خوشگل همه چی بهش میاد.

*3*Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.
آشی که به زور خورده بشه یا دلدرد میاره یا سردرد.
(کاری که مجبور به انجام آن شده باشیم مثل خوردن غذای زوری یک سری عوارض داره )

*4*Hamama giren terler.
کسی که حموم بره عرق میکنه.
(هر کاری سختی خودشو داره )

*5*Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
گاوی که خرمن بکوبه دهانش بسته نمیشه .
( هر کس در قبال کارهایی که برای ما انجام میده توقعاتی داره و باید منافعی بهش برسه)

*6*Harman yel ile , düğün el ile.
خرمن با باد،عروسی با فامیل انجام میشه.
( هر کاری اسباب مربوط به خودشو می طلبه)

*7*Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.
هر مریضی نمیمیره اونیکه عجلش رسیده میمیره.

*8*Hatasız kul olmaz.
هیچ کسی بی عیب و نقص نیست.

*9*Hazıra dağlar dayanmaz.
در مقابل آدم راحت طلب کوه هم کم میاره.
(کسی که راحت طلب باشه و تلاش نکنه هر چقدر هم که داشته باشه بازم یه روزی کم میاره، همیشه برای به دست آوردن روزی باید تلاش کرد)

*10*Her ağaçtan kaşık olmaz.
از هر درختی نمیشه قاشق درست کرد.
(هر کاری از هر کسی بر نمیاد)

*11*Her deliğe elini sokma , ya yılan çıkar ya çıyan.
تو هر سوراخی دست دراز نکن از سوراخ یا مار درمیاد یا هزار پا.
(تو همه چی سرک نکش و دخالت نکن خیری در کنجکاوی زیاد نیست)

*12*Her horoz kendi çöplüğünde öter.
هر خروسی تو خرابه ی خودش میتونه بخونه.
(هر کسی در محدوده ی و قلمرو خودش میتونه حکمرانی کنه)

*13*Her inişin bir yokuşu vardır
در هر سختی ای آسایشی هست.

*14*Her işte bir hayır vardır.
در هر اتفاقی خیری هست.

*15*Her kuşun eti yenmez.
گوشت هر پرنده ای قابل خوردن نیست.
(هر کسی به صرف داشتن یک سری مشخصات نمیتونه تو یه کاری مفید باشه خیلی کارها هم هستن که انجامشون خارج از توان ماست)

*16*Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
هر جوانمردی با یه روش مخصوص خودش ماست میخوره.
(هر آدمی یه سبکی برای انجام کارهاش داره)

*17*Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
روستایی که خروس زیاد داشته باشه دیر به صبح میرسه.
(تو موضوعی که هر کسی بدون داشتن سررشته نظر بده رسیدن به نتیجه سخته)

*18*Gemisini kurtaran kaptandır.
کسی که کشتی و نجات میده ناخداست.
(در نهایت کاردانه که کار و به سرانجام میرسونه و از بحران ردش میکنه )

*19*Gönül ferman dinlemez.
دل فرمانبردار نیست.

*20*Gönül kimi severse güzel odur.
دل هر کیو دوست داشته باشه ،اون زیباترینه.

*21*Eşeği düğüne çağırmışlar, “ ya odun eksik, ya su”demiş.
خر و دعوت میکنن عروسی ،میگه یا هیزم کم اومده یا آب.
(کنایه از آدمی که همیشه وقتشو صرف خدمت به دیگران کرده و اگه این آدم جایی دعوت بشه باورش نمیشه که بقیه خواستن بهش خدمت و میهمان نوازی کنن فکر میکنه که تو اون دعوت و میهمانی به کمکش نیاز بوده،و واقعیت هم همینطوره. )

*22*Ev alma, komşu al.
خونه نخر، همسایه بخر.
(مهمتر از خرید خونه اینه که با کی همسایه میشی )

*23*Evdeki hesap çarşıya uymaz.
حساب کتاب توی خونه با حساب بازار جور در نمیاد.
(کنایه از خرجهای اضافه و جور نبودن برنامه ی پولی با خرجهای روزانه )

*24*Fazla mal göz çıkarmaz.
مال و اموال زیادی چشم در نمیاره.
(وقت زیادی مال و ثروت باید قدر اونو بدونیم و از خرج کردن زیادی پرهیز کنیم چراکه یه روزی به دردمون میخوره )

*25*Felek kimine kavun yedirir, kimine kelek.
روزگار به یکی خوردن خربزه رو قسمت میکنه ،به یکی هم خرچه .
(تو این دنیا هر کس یه طالع و سرنوشتی داره،یکی خوشبخت یکی بدبخت،آدمی که تو طالعش بدبیاری نوشته شده باشه نمیتونه اونو تغییر بده )

*26*Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
لانه ی پرنده ی غریب رو خدا میسازه .
(اونهایی که واقعا به خدا اعتقاد دارن هر چقدر هم تو این دنیا سختی بکشن یه روزی یه جایی خدا دستشونو میگیره و رهاشون نمیکنه )

*27*Gelen geçer , konan göçer.
اونی که میاد رد میشه و میره،اونی که میمونه کوچ میکنه و میره.
(تو این دنیا همه چی تغییر پذیره و هیچ چیزی پایدار و همیشگی نیست امروز هر کسی به هر مقامی که برسه یه روزی جاشو به یکی دیگه میسپره. )

*28*Gelen gideni aratır.
اونی که میاد باعث میشه چشمت دنبال اونی باشه که رفته.

*29*Geline “oyna “ demişler “yerim dar” demiş.
به عروس گفتن برقص گفته جام تنگه.
(کنایه از بهونه های الکی که شخصی که کاربلد نیست برای انجام ندادن کار میاره. )

*30*Gelini ata bindirmişler “ ya nasip” demiş.
عروس و سوار اسب کردن،گفته یا قسمت.
(تا وقتی که به یه نتیجه نرسیدید از هیچ چیزی مطمئن نباشید چونکه هر آن میتونید قافلگیر بشید و به اون نتیجه ای که دلتون میخواسته نرسید. )

*31*Gön yufka yerinden delinir.
(هر کاری ،موقعیتی،شرایطی و یا هر آدمی نقطه ضعف خودشو داره اگه این ضعفها توسط خودمون شناسایی بشن به موفقیت و اگه توسط دشمن شناسایی بشن به شکست میرسیم. )

*32*Gören gözün hakkı vardır.
چشمی که میبینه دین به گردنمون میاره.
(اگه یه خوراکی به اندازه ای که بیشتر از نیازمونه داشته باشیم و کسی ببینه و تو دلش آرزو کنه باید به اون شخص بدیم تا نفسش دنبال اون خوراکی نمونه. )

*33*Görünen köy kılavuz istemez.
روستایی که دیده میشه نیاز به رهبر نداره.
(اون چیزی که عیان و واضحه نیاز به توضیح و توجیه نداره.)

*34*Gülme komşuna gelir başına.
به همسایه ت نخند سرت میاد.

*35*Gülü seven dikenine katlanır.
کسی که گل رو نوازش میکنه باید خارش رو هم تحمل کنه.
(هر زیبایی یه زشتی هم داره که باید به خاطر زیباییها تحملش کرد )

*36*Gün doğmadan neler doğar.
قبل از اینکه آفتاب بزنه خیلی چیزا احتمال وقوعش هست.
(هیچ وقت نباید ناامید بود )

*37*Güneş girmeyen eve doktor girer.
خونه ای که آفتاب واردش نشه دکتر وارد میشه.

*38*Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.
خر پالون از جنس طلا هم که داشته باشه باز هم خره.
(بعضی از ادمها که نصیب از فهم و شعور و درک و شخصیت نبرده ان به هر رتبه و مقامی هم که برسن باز هم همون آدم کم مقدار قبل هستن . )

*39*Eşeğe “cilve yap” demişler tekme atmış.
به خره گفتن ناز کن ،جفتک انداخته.

*40*Eşeğe semer yük değil.
برای خر پالون بار به حساب نمیاد.
(انجام دادن کاری که برای رفاه خود شخص و یا نزدیکان باشه به عنوان یک بار و زحمت تلقی نمیشه. )