توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

خلاصه کتاب دوم هیتیت ترکی

خلاصه کتاب دوم هیتیت ترکی

مروری بر کتاب دوم هیتیت ترکی

خلاصه کتاب دوم هیتیت ترکی

خلاصه کتاب دوم هیتیت ترکی

✅پسوند فعلی
-di … (y)eli

🔖این پسوند نیز از یک زمانی در گذشته تا الان معنا می دهد.
🇹🇷Sen gittin gideli gözüm kör oldu.
🇮🇷از وقتی که تو رفتی چشمم کور شد
🇹🇷Şu filmi izledim izleyeli sürekli ağlarım.
🇮🇷از وقتی که این فیلم را تماشا کرده ام مرتب گریه می کنم.
🇹🇷Onu eşim olarak seçtim seçeli hayatım kararmış.
🇮🇷از وقتی که او را به عنوان همسرم انتخاب کرده ام زندگیم سیاه شده.

پسوند
-Diği için/-me diği için :
🔖همانطور که از کلمه ی için مشخص است به معنای برای می باشد.
🇹🇷Türkçe’yi öğrendiğim için günde 4 saat kitap okurum.
🇮🇷برای آنکه تورکی را یاد بگیرم روزی 4 ساعت کتاب می خوانم.
🇹🇷Buraya gelmediği için çok bahane uydurdu.
🇮🇷برای اینکه به اینجا نیاید کلی بهانه تراشید.

پسوند
-Diği zaman/-mediği zaman
🔖همانطور که از کلمه ی zaman معلوم است به معنای وقتی که می باشد.
🇹🇷Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur?
🇮🇷وقتی که تو را می بینم چرا زبانم می گیرد؟
🇹🇷Beni andığı zaman ağlamaya başlar annem.
🇮🇷مادرم وقتی که من به یادش می افتم شروع می کند به گریه کردن.
🇹🇷Hoca olmadığı zaman asistanı yerine gelir.
🇮🇷هر وقت که استاد نیست دستیارش به جایش می آید.

پسوند
-Diğinde /-me diğinde :
🔖این حالت دقیقا معادل حالت قبل است و به معنای وقتی که، هر وقت که، زمانی که و … می باشد.
🇹🇷Eskiden elemanlar patron gelmediğinde hiç çalışmazdı.
🇮🇷قبلا کارمندان وقتی که رییس نمی آمد اصلا کار نمی کردند.
🇹🇷Bana inandığında her şey gözüne pozitif geldi.
🇮🇷وقتی که به من اعتماد کردی همه چیز به چشمت مثبت آمد.

پسوند
-Diği sırada/-mediği sırada
🔖این پسوند نیز مانند پسوندهای قبل می باشد با این تفاوت که کلمه ی sırada به معنای در
مدت مدت زمان انجام فعل را نشان می دهد. به این معنا که این فعل در یک لحظه انجام نشده
و مدتی طول کشیده است.

🇹🇷Nahit’le konuştuğum sırada dediklerinden bir şeyler anladım.
🇮🇷در مدتی که با ناهید صحبت می کردم از گفته هایش یه چیزهایی فهمیدم.
🇹🇷Kuşlar ötüştüğü sırada gerçekten sakinlestim.
🇮🇷در مدتی که پرنده ها می خواندند واقعا آرام شدم.