توران ازمیر - مشاوره خرید ملک در ازمیر و سرمایه گذاری در ترکیه

جدیدترین خبرهای دنیای املاک

روشهای کاریابی در ترکیه | توران ازمیر | روشهای کاریابی در ترکیه | کاریابی در ترکیه

پیدا کردن کار در ترکیه

پیدا کردن کار در ترکیه 

پیدا کردن کار در ترکیه

سو پیشینه

شما بعد و یا حتی قبل از ورود به ترکیه چندین راه برای ایجاد اشتغال خود یا دیگران خواهید داشت که در زیر به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

 

  •  اشتغال قانونی: اگر به زبان ترکی استانبولی تسلط دارید برای کارفرما رزومه ارسال کنید.

در صورتی که این رزومه نظر کارفرما را جلب کند از شما دعوت به مصاحبه می کند , در صورت قبولی در این مصاحبه استخدام می شوید.

کارفرما بعد از بستن قرارداد باید به شما نامه ای دهد تا با آن به اداره ی مهاجرت ترکیه بروید و اقامت کاری دریافت کنید.

در واقع هر خارجی برای اشتغال به کار در ترکیه باید یک مجوز کارمعتبر داشته باشد , مجوزی که توسط وزارت کار ترکیه و امور اجتماعی ترکیه (MLSS) صادر می شود.

بیشتر مهاجر ها باید مجوز کار خود را همزمان با ویزای کار بگیرند.

یعنی شما ویزای کار مورد درخواستی خود را به سفارت ترکیه و یا کنسولگری آن درخواست می دهید و کارفرمای شما هم مدارک لازم شما  را به  MLSS ارائه می کنند و بعد مجوز کار از داخل ترکیه صادر می شود.

در هر کشوری می توان از طریق سرمایه گذاری ایجاد شغل کرد.

 

  •  اشتغال غیر قانونی: در صورتی که کارفرما نامه ای برای اداره مهاجرت ندهد کار غیر قانونی به حساب می آید و در این صورت به خاطر نبود قرارداد ممکن است بسیاری از حقوق, به راحتی پایمال شود و حتی شما و کارفرما جریمه شوید.