اخبار

مشاغل ممنوعه در ترکیه |توران ازمیر | مشاغلی که مهاجرین ترکیه اجازه کار ندارند | شغل های ممنوع در ترکیه

مشاغل ممنوعه در ترکیه

در چه مشاغلی مهاجرین اجازه کار ندارند؟

مشاغل ممنوعه ترکیه

 

forbiden

برخی از مشاغل در ترکیه تنها مختص شهروندان ترکیه است و هیچ فرد خارجی‌ نمی تواند در این مشاغل مشغول به کار شود. در ادامه به شما خواهم گفت، مشاغل ممنوعه برای اتباع خارجی در ترکیه کدام است؟ در ادامه به شما خواهم گفت، مشاغل ممنوعه برای اتباع خارجی در ترکیه کدام است؟

این مشاغل عبارتند از:‌

 • دندان پزشکی و جراحی دندان
 • پرستاری
 • داروخانه داری
 • دامپزشکی
 • مدیریت بخش خصوصی درمانی
 • وکالت
 • سردفتری
 • امنیت و محافظت
 • صادرات ماهی و موجودات دریایی
 • غواصی , کار روی کشتی , ناخدای کشتی  (در آب های ترکیه)
 • ترخیص کاری گمرک
 • مدیریت اجرایی در شرکت های توریستی

چرا کشور ترکیه اجازه انجام این شغل ها را به اتباع خارجی نمی دهد ؟ 

موقعیت رو به رشد کشور ترکیه، شرایطی فراهم کرد که افراد دیگر کشور ها به فکر کار در کشور ترگیه بیفتند . برای گرفتن پست های حرفه ای  افراد حرفه ای در سایر نقاط جهان اقدام به مهاجرت به ترکیه می کنند. طبیعتاً هر فردی هر کجا زندگی کند، نسبت به کشور و زادگاه خود احساس تعلق می کند. همان طور که در لیست مشاغل خاص مشاهده کردید، آن مشاغل در حفظ امنیت نمامیت ارضی ترکیه نقش حیاتی دارند. برای همین به افراد خارجی اجازه کار در آن مشاغل خاص را نمی دهند.

خارجی ها و مهاجرین تنها پس از دریافت شهروندی ترکیه (وطن داشی) می توانند به مشاغل فوق مشغول گردنند.