از اینکه توران ازمیر را انتخاب کردید سپاسگزاریم

مقايسه آگهی ها

بازار های سنتی :

بازارهای سنتی تنها یک مرکز خرید ساده و سنتی نیست!!

در شهری با قدمت باستانی ازمیر , بازارهای سنتی تلفیقی از هنر باستان و روح سرزنده معاصر است.

این بازارها علاوه بر تامین نیازهای روزمره مردم , توانایی برطرف کردن نیاز هنری و تاریخی گردشگران را نیز به نحو احسنت در خود جای داده اند.