All Posts in "izmir news" Tag

Tag archive page

تغییر-ظاهر-ازمیر

زیباسازی ظاهر ازمیر

شهرداری کلانشهر ازمیر در حال اجرای پروژه ای است که باعث تغییر سایه شهر و زیباسازی ازمیر خواهد شد.

با پروژه نقاشی نمای یشیلدره، ساختمانهای فرسوده در منطقه توسط تیم های شهرداری نقاشی می شوند.