All Posts in "پیش بینی بانک جهانی از بهبود اقتصاد ترکیه" Tag

Tag archive page

بهبود رشد اقتصادی ترکیه

پیشرفت اقتصاد ترکیه در روند صعودی

بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی امسال این کشور افزایش یابد و اقتصاد این کشور از رکود خارج شود.

این بانک با اشاره به بهبود تقاضای داخلی در ترکیه پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی امسال ترکیه به صفر درصد برسد، در حالی که در گزارش گذشته، این رشد منفی یک درصد پیش‌بینی شده بود.