All Posts in "پوینت برنوا کجاست" Tag

Tag archive page

مرکز خرید پوینت برنوا ازمیر Point bornova | توران ازمیر | مرکز خرید پوینت برنوا ازمیر | Point bornova ترکیه | مرکز خرید های ازمیر ترکیه

مرکز خرید پوینت برنوا ازمیر Point bornova

مرکز خرید پوینت برنوا ازمیر Point bornova اولین مرکز تجاری و مرکز سلامتی و همچنین اولین مرکز خرید دارای سیستم سقف متحرک در منطقه که با بودجه ی 350 میلیون دلار تاسیس شد. در این مجموعه برندهایی بین المللی که در هیچ جای دیگر ازمیر دیده نمی شود را خواهید یافت. مرکز خرید پوینت برنوا…