All Posts in "پرواز ازمیر تبریز" Tag

Tag archive page

پرواز مستقیم ازمیر به اصفهان و تبریز | توران ازمیر | پرواز ازمیر به ایران

پرواز مستقیم ازمیر به اصفهان و تبریز

پرواز مستقیم ازمیر به اصفهان و تبریز شرکت هواپیمایی پگاسوس ترکیه روز پنج شنبه از آغاز نخستین پرواز این شرکت از شهر ازمیر ترکیه به مقصد شهرهای تبریز و اصفهان در ماه آگوست 2019 (مرداد / شهریور) خبر داد. بر اساس این گزارش، پروازهای شرکت پگاسوس روزهای پنجشنبه هر هفته از تبریز به ازمیر و…