All Posts in "قیمت گوشی در بازار ترکیه" Tag

Tag archive page

رجیستر کردن موبایل در ترکیه | توران ازمیر | ریجستری موبایل در ترکیه

رجیستر کردن موبایل در ترکیه

همه چیز درباره رجیستر کردن گوشی در ترکیه رجیستر کردن موبایل در ترکیه برطبق سیاستهای وزارت ارتباطات و همچنین گمرکات ترکیه, کلیه ابزار و ادوات ارتباطی و مخابراتی از جمله تلفن همراه (موبایل) میبایست از طریق مبادی ذیربط و پس از طی تشریفات قانونی و گمرکی و از همه مهمتر با پرداخت مالیاتهای تعریف شده,…