All Posts in "صرف افعال در ترکی" Tag

Tag archive page

فعل توانایی در زبان ترکی ( حالت مثبت ) | توران ازمیر | فعل توانایی در زبان ترکی

صرف افعال گذشته در زبان ترکی استانبولی

در مقاله پیش رو قصد داریم زمان حال ساده را در ترکی استانبولی برای شما آموزش بدهیم و امیدواریم در این روش که به عنوان آسانترین راه یادگیری زبان ترکی به حساب می آید بتوانیم به شما کمک قابل قبولی بکنیم.

صرف افعال حال ساده در زبان ترکی استانبولی

زبان ترکی استانبولی یکی از نردیک ترین زبان ها به زبان فارسی است.

به علت مجاورت کشور های ایران و ترکیه همواره ضرورت یادگیری ترکی وجود داشته است.

در ایران نیز عده بسیاری آذری زبان وجود دارد.

زبان آذری و زبان ترکی استانبولی دارای ریشه مشترک و بسیار نزدیک بهم می باشند.

در هر زبان چهار مهارت اصلی ضروری می باشد.

خواندن ،نوشتن، شنیدن و صحبت کردن این چهار مهارت اصلی را تشکیل می دهند.

برای تسلط به هر زبانی دانستن لغات و گرامر ضروری می باشد.

در مقاله پیش رو قصد داریم زمان حال ساده را در ترکی یاد بگیریم.