All Posts in "دفترخانه در ازمیر" Tag

Tag archive page

دفترخانه های کشیک در ترکیه | توران ازمیر | noter in izmir ,نوتر در ازمیر ترکیه | دفترخانه های کشیک

دفترخانه های کشیک در ترکیه

فعالیت‌ دفترخانه‌ های کشیک در ترکیه فعالیت دفترخانه‌ های کشیک ترکیه آغاز شده است. شاید زمانی که تیتر این مقاله را می‌خوانید از خودتان بپرسید که دفترخانه‌ها یا نوتر در ترکیه چگونه فعالیتی دارند. در واقع باید بدانید که دفترخانه های ترکیه و یا همان Noter نوتر ، سازمانی وابسته به دولت می‌باشند که دقیقا وظایف…