All Posts in "جریمه سرعت غیر مجاز در ترکیه" Tag

Tag archive page

قوانین راهنمایی و رانندگی در ترکیه | توران ازمیر | قانون های راهنمایی و رانندگی در ترکیه

افزایش جریمه رانندگی در ترکیه

افزایش جریمه های رانندگی در ترکیه *YENİ TRAFİK CEZALARI* 📵⛔️❌⭕️🚫🚯 حداکثر سرعت مجاز داخل شهر ۵۰ کیلومتر تعیین شده است ●سرعت غیر مجاز بین ۵۵ تا ۶۵ کیلومتر درساعت ۵۳۵ لیر ●سرعت ۶۵ تا ۷۵ کیلومتر ۹۸۸ ●۷۵کیلومتر و بالاتر ۵۰۰۲ لیر ■■■■■■■■■■■■ جاهایی که سرعت مجاز ۸۰ است ●سرعت ۸۸ تا ۱۰۴ شامل ۹۳۵لیر…