All Posts in "ثبت نام کار در ترکیه" Tag

Tag archive page

کار کردن در ترکیه

کار کردن در ترکیه ،یکی از روش های اقامت این کشور! –نویسنده : وحید خدایار– ترکیه به دلیل داشتم فاصله کمی با ایران و اقتصاد رو به رشد آن بسیاری از ایرانیان را برای کار و اشتغال به سمت خود کشانده است. بیشتر اقتصاد ترکیه را گردشگری تشکیل می دهد و با وجود گردشگران زیادی…