All Posts in "ثبت اسناد در ترکیه" Tag

Tag archive page

هزینه های تنظیم وکالتنامه در سفارت | توران ازمیر | هزینه انواع وکالتنامه در سفارت ایران در ترکیه | هزینه وکالتنامه در سفر به ترکیه

هزینه های تنظیم وکالتنامه در سفارت ترکیه

وکالت‌ نامه چیست؟ وکالت نامه قراردادی است که شخص موکل طی آن حقوق و وظایف معین شده خود را به فرد دیگری واگذار می‌کند تا از جانب او اقدام نماید. نتیجه و آثار انجام امور مورد وکالت توسط وکیل نیز به شخص موکل باز می‌گردد. در متن قانون اساسی ایران آمده است که وکالت عقدی…