All Posts in "تولید برق" Tag

Tag archive page

ثبت رکورد بالاترین ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های بادی ترکیه

نیروگاه‌های بادی که سال گذشته با ظرفیت تقریبی 1750 مگاوات انرژی بادی در ترکیه راه اندازی شد، نیمی از ظرفیت تولید برق کشور را تامین کرد. با این افزایش، رقم مذکور به عنوان بالاترین ظرفیت راه اندازی شده سالانه در ترکیه ثبت شد. در حال حاضر 270 پروژه در این خصوص بهره برداری شده و…