All Posts in "توریست پزشکی" Tag

Tag archive page

سامانه تلفن گویا برای بیماران بین‌المللی ترکیه | توران ازمیر | توریسم پزشکی | تلفن گویا برای بیماران بین‌المللی ترکیه

سامانه تلفن گویا برای بیماران بین‌المللی ترکیه

🔺 وزارت بهداشت ترکیه به منظور کمک به گردشگران خارجی و توسعه توریسم پزشکی « سامانه تلفن گویا برای رسیدگی به بیماران بین‌المللی » راه‌اندازی کرد.

این سامانه در 7 روز هفته و 24 ساعت روز به 6 زبان برای افرادی که در چارچوب توریسم پزشکی به سازمان‌های ترکیه‌ مراجعه می کنند یا هنگام حضور در کشور با هدف گردشگری, بیمار می شوند, خدمات پزشکی ارائه می کند.