All Posts in "تقویم ترکیه" Tag

Tag archive page

تعطیلات رسمی ترکیه Turkey Holidays

تعطیلات رسمی ترکیه تعطیلات عمومی در ترکیه در تعطیلات ذکر شده در زیر، بانک‌ها و دفاتر و ادارات دولتی بسته هستند اما جاذبه های گردشگری همچنان باز خواهد ماند. تعطیلات مذهبی ترکیه دو دوره در ترکیه تعطیلات رسمی هستند که زمان آنها با توجه به تقویم اسلامی تغییر می‌کند. بانک‌ها و دفاتر و ادارات دولتی…