All Posts in "ترکیه الگوی جهانی مقابله با ویروس کرونا" Tag

Tag archive page

ترکیه الگوی جهانی مقابله با ویروس کرونا

ترکیه الگوی جهانی مقابله با ویروس کرونا

کرونا ویروس یا کووید 19 اولین بار در شهر ووهان چین پس از اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینه پهلو می شدند و واکسن‌ها و درمان‌های موجود در کشور مؤثر نبودند، صورت گرفت. ووهان در ۲۳ ژانویه قرنطینه شد و بر اساس آن تمام حمل‌ و نقل‌های عمومی به داخل و خارج از ووهان به حالت تعلیق درآمد.