All Posts in "تخفیف های ویژه ترکیه" Tag

Tag archive page

تخفیف ویژه فروشگاه‌های ترکیه

سه روز تخفیف ویژه فروشگاه‌های ترکیه آغاز شد 🔺نوامبر هر سال، ماه تخفیف‌ در فروشگاه‌های آنلاین و سنتی ترکیه است. در این ماه، سه مناسبت مهم برای تخفیف وجود دارد. اولی ۸ تا ۱۱ نوامبر است که به «روز مجردها» معروف است، دومی ۲۶ نوامبر یا همان «بلک فرایدی» سبک آمریکایی است و روز تخفیف…