All Posts in "تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیه" Tag

Tag archive page

تحصیل در مدارس ترکیه | توران ازمیر | ثبت نام در مدارس ترکیه ازمیر | تحصیل در مدارس ازمیر

تحصیل در مدارس ترکیه

مدارس ازمیر ترکیه   ثبت نام در مدارس ترکیه: دوستان ایرانی می توانند  با داشتن کارت اقامت  از مدارس ایرانی و یا مدارس ترکیه جهت ثبت نام فرزندانشون استفاده کنند.   الف) مدارس ایرانی : دو مدرسه ایرانی وابسته به آموزش و پرورش ایران در شهرهای استانبول و آنکارا  وجود دارد که عبارتند از :…