All Posts in "تاریخ عید قربان ترکیه" Tag

Tag archive page

فرهنگ عید قربان در ترکیه | توران ازمیر | تعطیلات عید قربان در ترکیه | عید قربان ترکیه

فرهنگ عید قربان در ترکیه

نکات مهم عید قربان در ترکیه اعیاد اصلی مردم ترکیه عید فطر و عید قربان است که برایشان بسیار محترم و ارزشمند است . ترکها برای این اعیاد منزل را تمیز کرده و لباسهای نو تهیه میکنند و مانند ایرانیان در نوروز به دیدن بزرگان و اقوام میروند. عید قربان ترکیه یکی از بزرگترین اعیاد…