All Posts in "بهترین شهرهای ترکیه برای خرید ملک" Tag

Tag archive page

ازمیر

راهنمای اقامت در ترکیه از طریق خرید ملک در ازمیر

طبق قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده یک تبعه ی خارجی میتواند با خرید خانه در ترکیه

به ارزش ۲۵۰ هزار دلار حق شهروندی از کشور ترکیه دریافت کند.

باید به این نکته توجه کنید که با توجه به رشد و توسعه ی اقتصادی ترکیه خرید ملک در ترکیه