All Posts in "بهترین بازار های ترکیه" Tag

Tag archive page

بازار روز برنوا ازمیر

بازار روز برنوا ازمیر BORNOVA PAZARYERLERİ

BORNOVA PAZARYERLERİ بزرگی شهر ازمیر باعث شده تا شهرداری ازمیر در تمامی مناطق جایی برای بازارهای هفتگی در نظر گرفته بگیرد تا تمامی محصولات باغی, زراعی, آجیل ها و لبنیات محلی با بهترین قیمت در دسترس مردم قرار بگیرد. یکی از مناطق بزرگ ازمیر منطقه برنوا است که گفته می شود ازمیر امروزی از آنجا…