All Posts in "بنزین در ترکیه" Tag

Tag archive page

صرفه جویی در سوخت ترکیه

۷ راه آسان برای صرفه جویی در مصرف سوخت

صرفه جویی در مصرف سوخت! یکی از بزرگترین نگرانی دارندگان خودرو ، هزینه سوخت است. سفر با اتومبیل به ویژه در فصل تابستان ، غالباً بار مالی زیادی را به همراه دارد. با این حال ، با استفاده از برخی اقدامات جزئی ، برای دارندگان خودرو می توان در مصرف سوخت صرفه جویی کرد. نگهداری…