All Posts in "بزرگراه استانبول به ازمیر" Tag

Tag archive page

افتتاح رسمی اتوبان استانبول ازمیر | توران ازمیر | اتوبان استانبول ازمیر ترکیه

افتتاح رسمی اتوبان استانبول – ازمیر

افتتاح رسمی اتوبان استانبول- ازمیر اتوبان استانبول – ازمیر به طور رسمی از سوی رئیس جمهور کشور ترکیه اردوغان افتتاح شد. پیشتر 234 کیلومتر این پروژه طی مراحل مختلفی آماده بهره برداری شده و نهایتا در اول اگوست 2019 نیز بخش نهایی پروژه به طور رسمی آماده بهره برداری شد. در  پروژه اتوبان استانبول- ازمیر…