All Posts in "با پاسپورت ترکیه کدام کشورها" Tag

Tag archive page

ازمیر

راهنمای اقامت در ترکیه از طریق خرید ملک در ازمیر

طبق قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده یک تبعه ی خارجی میتواند با خرید خانه در ترکیه

به ارزش ۲۵۰ هزار دلار حق شهروندی از کشور ترکیه دریافت کند.

باید به این نکته توجه کنید که با توجه به رشد و توسعه ی اقتصادی ترکیه خرید ملک در ترکیه

اخذ اقامت | توران ازمیر | اخذ اقامت از ترکیه

حداقل زمان مورد نیاز پاسپورت

حداقل زمان مورد نیاز اعتبار گذر نامه چند ماه است؟   برای اقامت یک ساله حداقل 18 ماه باید تا زمان انقضا پاسپورتتان زمان داشته باشد   برای اقامت دو ساله حداقل 28 ماه باید تا زمان انقضا پاسپورتتان زمان داشته باشد   برای مسافرت حداقل 6 تا 8 ماه  باید تا زمان انقضا پاسپورتتان…