All Posts in "بازار هفتگی سلچوک" Tag

Tag archive page

بازار روز سلچوک

بازار روز سلچوک SELÇUK PAZARYERLERİ

بازار روز سلچوک SELÇUK PAZARYERLERİ شهر سلچوک از باستانی ترین مناطق شهر ازمیر است و این بازار جزو قدیمی ترین این بازار ها محسوب می شود. شهر سلچوک به دلیل جای دادن شهر باستانی افسوس و همچنین روستای شیرینجه به عنوان شهر شرای ترکیه مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. در جدول زیر روز های…