All Posts in "اولودنیز" Tag

Tag archive page

افزایش رونق گردشگری

افزایش رونق گردشگری کشور ترکیه در سال‌های اخیر

مردم از ساحل کاپوتاس در طی یک روز تابستانی در شهر و استراحتگاه کلکان در استان آنتالیا ترکیه لذت می برند.

ساحل کاپوتاس با رنگ فیروزه ای که در بین منطقه های کالکان و کس در جنوب غربی ترکیه واقع شده است ، معروف است.