All Posts in "اوت لت نوادا کجاست" Tag

Tag archive page

مرکز خرید نوادا

مرکز خرید نوادا Novada outlet

مرکز خرید نوادا Novada outlet اوت لت نوادا ازمیر 12 سال پیش افتتاح شد  اما در سال 2012 مجدد بازسازی و به مدرن ترین امکانات دنیا تجهیز شد . همچنین در این عملیات مساحت آن را بسیار افزایش دادند که اکنون 35 هزار متر مربع زیربنا دارد. این مراکز کنار بزرگراه ازمیر و 15 کیلومتری…