All Posts in "اوتلت وست پارک" Tag

Tag archive page

مرکز خرید وست پارک West park outlet | توران ازمیر | مرکز خرید وست پارک ازمیر | مرکز خرید های ازمیر ترکیه | West park outlet ازمیر ترکیه

مرکز خرید وست پارک West park outlet

مرکز خرید وست پارک West park outlet مرکز خرید وست پارک ازمیر در اتوبان اصلی ازمیر و خروجی تونل های بایراکلی واقع شده است. این مرکز خرید در 2 طرف اتوبان بوده که توسط پل هوایی با سازه ای بسیار زیبا به هم متصل شده است. این پروژه به ارزش ۲۴۰ میلیون لیر و با…