All Posts in "اقتصادی" Tag

Tag archive page

بودجه 1 میلیارد و 791 میلیون لیر برای 10 پروژه در ازمیر

مبالغ سرمایه گذاری که در چارچوب برنامه سرمایه گذاری 2024 منتشر شده در روزنامه رسمی به ازمیر اختصاص می یابد، اعلام شد. در حالی که 14 میلیارد و 504 میلیون و 926 هزار و 474 لیر لیر منابع به 29 پروژه حمل و نقل اختصاص یافت، یک میلیارد و 791 میلیون و 548 هزار لیر…