All Posts in "اقامت دائم ترکیه" Tag

Tag archive page

ازمیر

راهنمای اقامت در ترکیه از طریق خرید ملک در ازمیر

طبق قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۸ تصویب شده یک تبعه ی خارجی میتواند با خرید خانه در ترکیه

به ارزش ۲۵۰ هزار دلار حق شهروندی از کشور ترکیه دریافت کند.

باید به این نکته توجه کنید که با توجه به رشد و توسعه ی اقتصادی ترکیه خرید ملک در ترکیه

اخذ اقامت دائم ترکیه | توران ازمیر | اقامت دائم در ترکیه | اقامت دائم ترکیه

اخذ اقامت دائم ترکیه

چگونه اقامت دائم ترکیه بگیریم؟ نقطه ی قابل توجه در امر اخذ اقامت دائم ترکیه این است که این نوع اقامت هیچگاه در یک مرحله صادر نمی گردد و پس از طی حداقل سه سال و پس از تمدیدهای شش ماهه یا سالانه اقامت که با استعلام سوابق شما از پلیس و سایر ارگانهای ترکیه…