All Posts in "اشتراک کارت حمل و نقل ازمیر" Tag

Tag archive page

حمل و نقل شهری با کشتی

ارتباطات درون شهری با کشتی  اگر به دنبال سفری با آرامش و لذت هستید و قصد بازدید از سواحل شهری ازمیر را دارید بهترین انتخاب شما واپور ازمیر یا کشتی های درون شهری ازمیر است. ایز دنیز که از سال ۱۹۹۲ خدمت رسانی می کند, هم اکنون همه روزه با مجموع ۲۵ کشتی در ۹ مسیر…