All Posts in "استان ازمیر" Tag

Tag archive page

انواع مجوز اقامت در کشور ترکیه

معرفی انواع مجوز اقامت در کشور ترکیه دوستان و هموطنان عزیز, با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تعداد هموطنانی که به کشور ترکیه مهاجرت می‌نمایند رو به افزایش گذاشته, با مقاله انواع اقامت ترکیه بر آنیم شما را با انواع مجوزهای سکونت در کشور ترکیه آشنا سازیم. دلیل اولویت دادن به این موضوع این…

شهرداری های ازمیر Izmir belediyesi

شهرداری مناطق ازمیر در حال حاضر شهرداری مرکزی استان ازمیر با ریاست Mustafa Tunç Soyer توانسته دنیایی متفاوت در دل ترکیه با رشد اقتصادی بسیار عالی رقم بزند. ماموریت : برای تحمیل قدرت از مردم با برابری و اعتماد به نفس و انتقال آن به کل شهر به عنوان یک خدمت از شهرداری. چشم انداز…