All Posts in "از کجا شماره مالیاتی ترکیه بگیریم" Tag

Tag archive page

شماره مالیاتی یا ورگی نوماراسی | توران ازمیر | شماره مالیاتی ترکیه شماره مالیاتی در کشور ترکیه

شماره مالیاتی یا ورگی نوماراسی

شماره مالیاتی چیست؟ شماره مالیاتی در زبان ترکی ورگی نوماراسی (Vergi Numarası) نامیده می‌شود. شماره مالیاتی یک شماره ١٠ رقمی می باشد که افراد خارجی در بعضی معامله ها مانند : خرید و فروش ماشین باز کردن نخستین حساب بانکی خرید ملک اجازه کار اجاره کردن خانه یا آپارتمان یا مغازه در ترکیه نیاز به…