All Posts in "ازمیر گردی در روزهای بارانی" Tag

Tag archive page

ازمیر گردی در روزهای بارانی

ازمیر گردی در روزهای بارانی

#مقاله

شهر زیبا و دیدنی ازمیر بیشتر بخاطر آب و هوای گرم وآفتابی خود معروف است اما باید بگوییم که این شهر روزهای بارانی زیبایی دارد که به طور کلی جلوه قشنگی به ازمیر میدهد.