All Posts in "ادویه ترکی" Tag

Tag archive page

ادویه های ترکی | ادویه غذاهای ترکیه

ادویه های ترکی

آشپز­ی ترکی، آشپزی پر ادویه­ بخصوصی است که با افزودن ادویه ­های مختلف حس عاشقانه و ارتباط معنوی با غذاها را قوی تر می کند.

غذای ترکی که در رستوران­ ها سرو می­شود فقط چند ادویه مختصر مانند: نعناع، سماق و بیشتر فلفل است اما ترک­ها در خانه از گستره وسیعی از ادویه­ ها استفاده می­کنند.

در این مقاله از توران ازمیر به معرفی انواع ادویه های ترکی خواهیم پرداخت.آشپز­ی ترکی، آشپزی پر ادویه­ بخصوصی است که با افزودن ادویه ­های مختلف حس عاشقانه و ارتباط معنوی با غذاها را قوی تر می کند.

غذای ترکی که در رستوران­ ها سرو می­شود فقط چند ادویه مختصر مانند: نعناع، سماق و بیشتر فلفل است اما ترک­ها در خانه از گستره وسیعی از ادویه­ ها استفاده می­کنند.

در این مقاله از توران ازمیر به معرفی انواع ادویه های ترکی خواهیم پرداخت.