All Posts in "اداره پست ترکیه" Tag

Tag archive page

اداره پست ترکیه | خدمات اداره پست ترکیه | پست از ترکیه به ایران | توران ازمیر

اداره پست ترکیه

#مقاله
دفاتر پست در کشور ترکیه ، فقط در راستای خدمات پستی فعالیت نمی‌کنند، بلکه طیف گسترده‌ای از خدمات مختلف، از جمله انتقال پول از ترکیه، پرداخت صورتحساب‌ها، قبض‌ها و تبدیل ارز در ترکیه را ارائه می‌دهند!