All Posts in "آمار کرونا در ترکیه" Tag

Tag archive page

hes

کد HES چیست و چرا اجباری هست؟ ((در سال ۲۰۲۲ از اجبار خارج شد))

کد HES چیست؟ لازم به توضیح که در نیمه سال ۲۰۲۲ از اجبار خارج شده است. اگر همچنان موضوع برایتان جذاب است این مقاله را بخوانید HES مخفف HAYAT EVE SIĞAR به معنی زندگی در خانه می گنجد می باشد. این سیستم‌ یکپارچه برای کنترل شرایط کرونا در دوران پاندمی توسط وزارت بهداشت کشور ترکیه آماده شده…